• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Po co i w jaki sposób się robi wycenę przedsiębiorstwa

Jakimi sposobami może być wykonana wycena firmy
W czasie działania każdej firmy mogą się pojawić przypadki, kiedy z jakiegoś powodu potrzebne będzie oszacowanie ile jest warta. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego podmiotu, jego podział albo zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Umożliwi to zainteresowanym stronom zorientować się, jak faktycznie wygląda sytuacja, i w oparciu o to podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. W zależności od sytuacji wycena spółek może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Bardzo często stosuje się majątkowe podejście, w jakim od sumy zgromadzonych aktywów są odejmowane ewentualne pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta wycena się sprawdzi, dlatego też można też użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym wartość firmy zostaje ustalona na podstawie planowanych dochodów, przy uwzględnieniu kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z innymi podmiotami działającymi w jakiejś branży, i w oparciu o to zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.